תכניות

 הדירה ומלאי מעודכן


תוכניות הפרויקט לבניין 5
קומה 2

דירה מס' 9

2.5 חדרים

שטח דירה: 63.69 מ"ר

שטח מרפסת: 60.77 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 606,635 ש"ח

מספר מחסן: 9

שטח מחסן: 5.58 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 10

2.5 חדרים

שטח דירה: 78.88 מ"ר

שטח מרפסת: 161.09 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 959,330 ש"ח

מספר מחסן: 10

שטח מחסן: 6.32 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 1

דירה מס' 6

2.5 חדרים

שטח דירה: 67.55 מ"ר

שטח מרפסת: 24.5 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 565,412 ש"ח

מספר מחסן: 6

שטח מחסן: 5.58 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 7

2.5 חדרים

שטח דירה: 77 מ"ר

שטח מרפסת: 12.32 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 604,130 ש"ח

מספר מחסן: 7

שטח מחסן: 6.08 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 8

2.5 חדרים

שטח דירה: 80.61 מ"ר

שטח מרפסת: 13.92 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 632,196 ש"ח

מספר מחסן: 8

שטח מחסן: 5.93 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 0

דירה מס' 3

2.5 חדרים

שטח דירה: 73.21 מ"ר

שטח מרפסת: 100.55 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 793,807 ש"ח

מספר מחסן: 3

שטח מחסן: 793,807.00 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 4

2.5 חדרים

שטח דירה: 77.01 מ"ר

שטח מרפסת: 12.31 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 605,173 ש"ח

מספר מחסן: 4

שטח מחסן: 6.26 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 5

2.5 חדרים

שטח דירה: 74.45 מ"ר

שטח מרפסת: 41.48 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 657,685 ש"ח

מספר מחסן: 5

שטח מחסן: 6.17 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה -1

דירה מס' 1

2.5 חדרים

שטח דירה: 78.17 מ"ר

שטח גינה: 93.55 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 809,705 ש"ח

מספר מחסן: 1

שטח מחסן: 6.16 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 2

3.5 חדרים

שטח דירה: 103.71 מ"ר

שטח גינה: 139.52 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,098,253 ש"ח

מספר מחסן: 2

שטח מחסן: 6.17 מ"ר

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

המחירים אינם סופיים ולא כוללים הצמדה למדד תשומות הבניה שפורסם בתאריך 15.4.16 מרץ 2016, המחירים עלולים להשתנות ע"פ מדד תשומות הבניה העדכני. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה. את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד. ט.ל.ח.